W Punkcie Informacji Turystycznej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim 30.11.2017 r. odbyły się zajęcia edukacyjno-plastyczne pn. „Podróż przez Gminę Sępólno Krajeńskie – zostań przyjacielem przyrody” finansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.

W pierwszej części zajęć została omówiona prezentacja multimedialna, która zawierała najważniejsze informacje na temat ekologii oraz podstaw dbania o otaczającą nas przyrodę. Troska o środowisko naturalne może przybierać różne formy np. dbałość o zieleń, segregacja śmieci, zbiórka makulatury czy oszczędzanie energii. Celem zajęć było przekazanie uczniom niezbędnej wiedzy na temat różnych sposobów dbania o środowisko. Uczniowie chętnie włączali się do rozmowy i podawali własne pomysły, jak można się przyczynić do tego, żeby ograniczyć zanieczyszczanie na ziemi.

Po omówieniu najważniejszych zagadnień uczniowie wzięli udział w quizie, który porządkował informacje na temat ekologii. Każdy z uczestników miał okazję wykazać się zdobytą podczas zajęć wiedzą – trzeba przyznać, że poradzili sobie z odpowiedziami bardzo dobrze. Następne ich zadanie polegało na stworzeniu plakatów, które miały przedstawiać wszystkie proekologiczne pomysły i sposoby dbania o otaczającą nas przyrodę.