Celem Punktu Informacji Turystycznej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim jest upowszechnianie turystyki, krajoznawstwa oraz rekreacji. Współpracuje on ściśle z Gminnym Centrum Informacji, a jego działanie jest współfinansowane przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

W Punkcie Informacji Turystycznej realizowane są działania mające na celu m.in. eksponowanie walorów przyrodniczych sępoleńskich terenów, ochronę środowiska naturalnego, upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego, popularyzację wiedzy o regionie, zachęcające do aktywnego spędzania czasu wolnego. Gmina Sępólno Krajeńskie posiada wybitne predyspozycje dla rozwoju różnych form turystyki, a podstawowym czynnikiem jej atrakcyjności jest bardzo wysoka jakość środowiska przyrodniczego.

Adresatami działań Punktu są zarówno turyści zwiedzający Gminę, którzy znajdą tu informacje na temat bazy noclegowej, gastronomicznej, turystycznej czy przyrodniczej, jak i mieszkańcy, którzy pragną zdobyć informacje o naszym regionie. W Punkcie dostępne są publikacje, ulotki, foldery, pocztówki, przewodniki turystyczne, gadżety oraz różnorodne materiały promujące naszą Gminę.

Swoje działania Punkt Informacji Turystycznej kieruje także do dzieci i młodzieży. Konkursy krajoznawcze, zajęcia plastyczne, spotkania edukacyjne czy tematyczne warsztaty to kilka z form rozpowszechniania przez Punkt informacji o walorach przyrodniczo-turystycznych Gminy Sępólno Krajeńskie.

Zapraszamy na facebookowy profil Punktu Informacji Turystycznej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim, gdzie znajdują się bieżące informacje z działań w nim przeprowadzanych i aktualności z regionu.