Sępólno Krajeńskie i jego okolice, pełne lasów i jezior, dzięki swym walorom spełniają oczekiwania turystów. Istotną atrakcją Sępólna jest jezioro, którego brzegi sięgają niemal centrum miasta. Gmina posiada wybitne predyspozycje dla rozwoju różnych form turystyki, takie jak: wędrówki piesze, rowerowe, hipiczne, wędkarstwo, grzybobrania, sporty wodne, sporty zimowe, specjalistyczne formy edukacji ekologicznej.

Podstawowym czynnikiem atrakcyjności turystycznej jest bardzo wysoka jakość środowiska przyrodniczego – włączenie znacznej części gminy w ekologiczny system obszarów chronionych, tworzony przez:

  • park krajobrazowy, obejmujący całą gminę,
  • cztery rezerwaty przyrody,
  • zespół przyrodniczo-krajobrazowy,
  • użytki ekologiczne,
  • pomniki przyrody.