Byliśmy już w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, we Włoszech, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii, co powiecie Państwo na wirtualną wycieczkę do Grecji? Zapraszamy na spacer po słynnym Akropolu!

Początki tego archeologicznego muzeum poświęconego znaleziskom z ateńskiego akropolu sięgają jeszcze XIX wieku. W roku 1863, po opuszczeniu Akropolu przez wojska tureckie, władze nowo utworzonego państwa podjęły decyzje o wszczęciu budowy muzeum, po to by chronić zabytki przed niszczeniem i kradzieżą. Po latach, w roku 1888 do liczącego zaledwie 800m2 budynku dobudowano Małe Muzeum Akropolu, które zostało zburzone w latach 1946-47.

Jednak zachowane, stare muzeum uległo rozbudowie i ostatecznie otwarto je dla publiczności w roku 1965. Od tamtej pory przybywało cennych eksponatów, co wiązało się z koniecznością poszerzenia powierzchni muzealnej. Nierozstrzygnięte konkursy na budowę nowego gmachu, a później znaleziska archeologiczne w miejscu docelowym nowego muzeum, sprawiły że przebudowa znacznie przesunęła się w czasie. Ostatecznie dopiero w roku 2009 powstał obiekt, który dziś udostępniamy Państwu do zwiedzania.

Na czterech piętrach, muzeum prezentuje fragmenty budowli, rzeźby, posągi oraz artefakty znalezione na wzgórzu akropolu ateńskiego. Na parterze prezentowane są znaleziska ze zboczy wzgórza, na pierwszym piętrze m.in. 5 z 6 kariatyd (charakterystycznych podpór architektonicznych w kształcie kobiet, dźwigających na głowie elementy budowli) podtrzymujących dach Erechtejonu a na ostatnim znaleziska z Partenonu, tak jak m.in. rzeźba Zadumanej Ateny czy 92 metopy (zdobione płaskorzeźby) przedstawiające osobną scenę z udziałem najczęściej dwóch postaci, ilustrującą legendarną bitwę, która symbolizuje zwycięstwo Ateńczyków nad Persami.

Zobaczcie to wszystko na własne oczy – https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum?hl=en

Materiały CKiS w Sępólnie Krajeńskim
Tekst – Michał Pick