W ubiegłym tygodniu odbyły się ostatnie zajęcia realizowane przez Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu „Witaj przyrodo, witaj przygodo – kadrujemy Krajnę!” współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas projektu w okresie wakacyjnym dzieci i młodzież uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy krajoznawczej dotyczącej Krajny. Warsztatowy charakter spotkań koncentrował się wokół najważniejszych informacji na temat zamieszkiwanego przez nas regionu – „Krajna – co wiem o naszej małej ojczyźnie”, Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – jego fauny i flory oraz ekologii „Moja przyroda, moja przygoda” i zapewnił uczestnikom twórczą, a przy tym przyjemną i wesołą zabawę oraz naukę.

Podczas ostatnich zajęć wybraliśmy się na edukacyjny spacer drogą ekoprzystanków mieszczących się na trasie sępoleńskiej promenady. Po powitaniu uczestników oraz poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa w trakcie plenerowego spotkania rozpoczęliśmy żywą lekcję przyrody na łonie natury. Każdy ekoprzystanek to skarbnica cennych informacji na temat otaczającej nas przyrody. Dzięki nim uczestnicy poznali tajemnice rzeki Sępolenki, Jeziora Sępoleńskiego, ptaków, które występują na naszym terenie, roślinności przybrzeżnej oraz terenów leśnych. Każdemu ekoprzystankowi towarzyszyły np. zagadki, zadania, mapy, rebusy, układanki czy krzyżówki, systematyzujące zdobytą wiedzę.

Na trasie ekoprzystanków wzdłuż linii brzegowej jeziora  znajdują się minitężnie – czyli naturalne filtry powietrza, które służą jako miejsca inhalacji i aromaterapii dla spacerowiczów. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, w jaki sposób one działają i do czego służą – dzięki tężniom powietrze nasyca się różnymi mikroelementami, a powstały wokół nich klimat wpływa korzystnie na górne drogi oddechowe. Ciekawość uczestników zbudziły także znajdujące się na Jeziorze Sępoleńskim budki – mała architektura stworzona z myślą o dzikim ptactwie. Nad brzegami jeziora gromadzi się m.in.: kaczka krzyżówka, czernica, głowienka, perkoz dwuczuby, łyska, a także łabędzie nieme. W celu ochrony i zachowania ptaków wodnych na naszym terenie umiejscowiono domki, w których ptactwo może wypoczywać lub schronić się w razie potrzeby.

Podczas zajęć obserwowaliśmy i fotografowaliśmy faunę i florę – ptactwo, rośliny przybrzeżne oraz leśne. Już serdecznie zapraszamy na wystawę fotograficzną, która zostanie umieszczona w holu Centrum Aktywności Społecznej. Tymczasem mamy nadzieję, że zdobyta w trakcie projektowych spotkań wiedza, pomoże chronić i eksponować walory przyrodnicze Krajny oraz zainteresować środowiskiem naturalnym dzieci oraz młodzież!

Zapraszamy do obejrzenia filmiku: