24 kwietnia 2019 r. w Punkcie Informacji Turystycznej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim w ramach spotkań „Dbajmy o krajeńską ziemię” odbyły się zajęcia pn. „Świętujemy Dzień Ziemi”.

Hasłem tegorocznej kampanii Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia, jest ochrona zagrożonych gatunków. Dlatego podczas spotkania rozmawialiśmy o zwierzętach, które zostały w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową. Czerwona księga gatunków zagrożonych, która opublikowana została po raz pierwszy w 1963 r., to lista zagrożonych wyginięciem organizmów. Dla Polski czerwoną księgę zwierząt opracowuje Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie we współpracy z licznymi naukowcami.

Podczas zajęć dzieci układały papierowe puzzle, które przedstawiały różne gatunki zwierząt podlegających ścisłej ochronie gatunkowej w Polsce, a następnie zgadywały ich nazwy. Na układankach pojawiły się ptaki, takie jak: pustułka, bogatka, bocian czarny, dzięcioł zielony, dudek, czy ssaki np.: żubr, świstak, foka pospolita, niedźwiedź brunatny, wilk.

Smutne, że wiele gatunków zwierząt jest zagrożonych wyginięciem w konsekwencji działalności człowieka. Dlatego zajęcia miały charakter promujący postawę ekologiczną – czyli pozytywny stosunek do zagadnień związanych z ochroną środowiska, przestrzeganie zasad ochrony przyrody, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, traktowanie przyrody z szacunkiem.

Zadanie finansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.