W Gminnym Centrum Informacji przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” odbyły się zajęcia – „Ekoturystyka w Gminie Sępólno Krajeńskie”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim.

Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja oraz film na temat ekoturystyki. Ekoturystyka jest formą aktywnego i poznawczego zwiedzania regionów o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, a takim regionem jest Gmina Sępólno Krajeńskie. Ekoturystyka promuje zrównoważone korzystanie z przyrody, minimalizując negatywny wpływ na środowisko, a także umożliwia odwiedzającym zdobycie wiedzy na temat przyrody i konieczności jej ochrony. Nasz ekoturystyczny potencjał nie budzi wątpliwości, a potwierdza to rosnące zainteresowanie ofertami z obszaru turystyki, która może stymulować rozwój lokalnych usług.

Podczas spotkania zaprezentowano także zagospodarowanie turystyczne Gminy Sępólno Krajeńskie. Uczestnicy mieli okazję poznać Punkt Informacji Turystycznej, w którym turyści mogą uzyskać wszelkie informacje na temat atrakcji turystycznych. Ekoturystyka może być siłą napędową dla zmiany postaw i zachowań społeczeństwa wobec środowiska naturalnego. Przez doświadczanie piękna przyrody i zrozumienie jej wrażliwości, turyści mogą stać się ambasadorami ochrony środowiska oraz podejmować świadome decyzje w swoim codziennym życiu. Uczniowie mieli okazję zrozumieć, jak ich działania mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko.

Dziękujemy za udział w zajęciach i zapraszamy na kolejne. Zachęcamy do wspólnego odkrywania i doceniania piękna otaczającej nas przyrody! Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.