Środki transportu są napędzane głównie benzyną lub olejem napędowym. Podczas spalania tych paliw ulatniają się trujące gazy i pary, które zanieczyszczają atmosferę. Szkodliwe są także gazy używane np. w lodówkach – to substancje chemiczne zwane freonami. Są one bezpieczne na poziomie gruntu, lecz groźne w wyższych warstwach atmosfery. Jeśli się do niej przedostaną, to mogą w niej przetrwać ponad 100 lat, zanim pod wpływem promieniowania ultrafioletowego ulegną rozpadowi na inne substancje np. chlor, który niszczący warstwę ozonową.

Nie na wszystkie te zjawiska mamy bezpośredni wpływ, ale jest wiele rozwiązań, drobnych czynności, które wprowadzone w życie, będą działały na korzyść naszej planety. 29.10.2019 r. w Punkcie Informacji Turystycznej Przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim odbyły się zajęcia pt.: „Efekt cieplarniany, dziura ozonowa i zanieczyszczenia”, w których uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół nr 2.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, czym jest efekt cieplarniany i jakie grożą nam skutki tego zjawiska. Warstwę gazów, która otacza Ziemię, nazywamy atmosferą. Energia słoneczna przenika przez nią i ogrzewa naszą planetę. Powierzchnia Ziemi oddaje ciepło, którego część jest pochłaniana przez gazy w atmosferze. Powstrzymują one część ciepła przed ucieczką w przestrzeń kosmiczną, działając na podobnej zasadzie, jak szklany dach cieplarni. Co nam grozi, jeśli temperatura na Ziemi na skutek efektu cieplarnianego wzrośnie? W trakcie spotkania rozmawialiśmy także o zanieczyszczeniach powietrza i wody.

Uczniowie mieli wiele pomysłów dotyczących tego, co zrobić, aby zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i na co dzień dbać o ekologię. Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.