„Kiedy wędruję po polskiej ziemi…
od Bałtyku poprzez Wielkopolskę,
Mazowsze, Warmię i Mazury…
i kontempluję piękno tej Ojczystej ziemi…
… Tu z wyjątkową mocą zdaje się
przemawiać błękit nieba,
zieleń lasów i pól,
srebro jezior i rzek.
Tu śpiew ptaków brzmi
szczególnie znajomo, po polsku.”

Papież Jan Paweł II 1989 r.

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. 18 maja 2020 r. w 100 rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II zaprasza na multimedialną „Depeszę do Nieba.” Ojciec Święty ponad wszystko umiłował przyrodę, dlatego pośród jej piękna wysyłamy do Nieba depeszę. To wołanie do Jana Pawła II, prośba, podziękowanie za spuściznę Jego myśli, za testament godnego i pięknego życia. Jan Paweł II wielokrotnie w swoim nauczaniu nawoływał, aby człowiek nie niszczył naturalnego środowiska, które jest darem Bożym.

Podziwiając przyrodę – bądźmy bliżej Nieba.

Tekst Bogusława Zgrzeba
Emisja 18 maja 2020 r.
(www.krajna.tv, Facebook, Youtube, www.kanal10.pl, www.ckissepolno.com.pl, www.gmina-sepolno.pl)